Skład redakcjiWstecz

Karol Kalinowski

Robert Gronowski - odpowiedzialny za część merytoryczną strony

Za wydatną pomoc i wsparcie duchowe dziękujemy naszemu koledze Pawłowi Migaczowi